Olle Danielsson » Göteborg City Airport Olle Danielsson

 

Göteborg City Airport Säve

City airport


Utdrag ur Landshövding Åke Norlings Betyg :

Olle Danielsson fick 1977 av Göteborgs kommun och de främsta företrädarna för Göteborgs näringsliv (Volvo, SKF, SEB m.fl.) uppdraget att uppföra en komplett civil flygplats i Göteborg för affärs- och taxiflyget samt privat- och klubbflyget, polishelikoptrar mm. Han hade det fulla ansvaret att projektera en alltigenom ny civil flygplats på Säve, som hade en militär landningsbana att tillgå.

Danielsson har således från ritningsstadiet fram till inredning och färgsättning låtit uppföra 7 hangarbyggnader, brandstation, passagerarbyggnad, med kontor och restaurang, bränsleanläggning och komplett instrumentlandningssystem (ILS).

airport9
Han arrangerade efter färdigställandet en
magnifik invigning den 29 juni 1979 under närvaro av kommunikationsminister Anitha Bondestam och 200 speciellt utvalda gäster. Danielsson utnämndes till verkställande direktör för Göteborg-Säve Flygplats AB och senare till styrelseordförande.

Flygplatsen sysselsätter ca 100 personer och har ca 75.000 starter och landningar per år, vilket endast Arlanda överträffar I Sverige…..

Danielsson har vidare arbetat mycket framgångsrikt med flygplatsens PR, bl.a. vid nämnda invigning, genom den förnämliga trycksaken om Göteborg – Säve Airport samt i TV och radiopresentationer mm.

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) har utdelat sitt förtjänsttecken i guld till Danielsson för framstående insatser inom svenskt flyg.

“I samarbete med kommun, näringsliv, luftfartsverket, militär, tull, polis, flygansvariga och flygklubbar har Danielsson lett arbetet fram till en väl fungerande flygplats. När han den 31 mars 1983 på egen begäran på grund av utlandsengagemang lämnade Göteborg Säve Flygplats vill jag gärna ge honom mina bästa rekommendationer och välgångsönskningar.”
– Åke Norling, landshövding.

City airport

Jag var mycket noga med att det definitiva beslutet att bygga flygplatsen skulle tas av samtliga politiska partier. Jag hade ett mycket gott samarbete med Åke Norling, Sören Mannheimer, Lennart Ström och Thorén.  Och jag lyckades som kanske den ende förena samtliga dessa politiska partier i Volvos affärsplan till Regerings överläggningar i Stockholm.

Lennart Johansson, VD för SKF, var också en av mina vapendragare.

Först av alla att bese den nästan färdiga flygplatsen var chefen för flygvapnet, som landade med ett dån i ett Viggen jaktplan med sin hustru, som i en komisk kontrast tog av sig sin hjälm och började virka, på med hjälmen och in i jaktplanet på nytt och iväg med ett öronbedövande dån.

Chefen för Luftfartsverket gjorde mig äran nästan samtidigt och beundrade min broschyr om Säve och efterlyste något i den stilen även för Luftfartsverket.

City airport

Jag fick  det ärofyllda uppdraget av P.G. Gyllenhammar att vid Dassault fabrikerna i Bordeaux med mina Volvopiloter testflyga och inhandla det avancerade jetflygplanet, Falcon 10. Charles Linberg flög samma plan föte oss.

Anitha Bondestam som kommunikationsminister ombad jag så klart att inviga Göteborg City. Jag hämtade henne i det nya jetplanet och vi landade till invigningsceremonin. Det blev en storartad invigning med ett uppbåd journalister, TV, Göteborgs främsta politiker, Göteborgs storföretag. SAS Vd m.fl. Avslutning med uppvisningsflyg och en brakande kanonad från Chalmers artilleri. TV inspelningen mm finns under Meny FILM.

Laureen Bacall, en av Hollywoods mest aktade och populära skådespelerskor, tidigare gift med Hollywoods grand old man Humprey Bogart, inbjöd jag vid hennes presentation av sin nya bok hos Bra Böcker i Höganäs. Jag hämtade henne helt ensam i Volvos jetplan. Vi landade inför hela det svenska journalistuppbådet på ”min” flygplats Göteborg City Airport. Jag kysste henne välkommen, när vi steg av planet och sen fick jag rå om henne med middag på kvällen och även hennes son följande dag och hon och jag  blev mycket goda vänner

Jag träffade henne för några år sedan på anrika hotell Carlton i Cannes i en filminspelning med Anthony Quinn. När hon blev ensam vid matbordet intill mitt, gick jag fram och hon kramade om mig och berättade att hennes son köpt sin första bil, en Volvo, tack vare mitt engagemang med Volvo

2014 var Göteborg City Airport huvudflygplats för Ryanair och Wizzair till 14 länder med 850.000 passagerare per år, en av de största flygplatserna i Sverige.

Dessvärre kräver landningsbanorna så omfattande reparationer, att det inte anses värt ombyggnad, så flygplatsen läggs f.n. ned!

save5

Kommunikationsminister Anitha Bondestam håller invigningstalet på Göteborg City Airport.

save6

Olle Danielsson vid talarpodiet.

 

blank

artikel

Artikel i Dagens Industri..

 

 

 

 

 

 

 

save3

Jag hade inrett ett VIP rum för celebra gäster i flygplatsterminalen och gjorde en inramad VIP tavla med alla dessa namnteckningar redan under min tid på flygplatsen med Kung Carl Gustav, f.d. premiärministrar Edward Heath, Laureen Bacall, Marcus Wallenberg, Per G Gyllenhammar, Björn Borg, Björn Skifs m.fl. Det vittnar om flygplatsens status!

 Kom gärna med synpunkter till
olle@skandia-france.com