Olle Danielsson » Framtidens PC/datorer Olle Danielsson

 

 

Framtidens PC/datorer

Olle Danielsson initierade ”KONTOR 85” inom VOLVO redan 1976 med sikte på 1985, åskådliggörande en ny generation PC/DATORER med datorstyrda telefonväxlar samt data- och telefax terminaler” (citat av P.G. Gyllenhammar i mitt avgångsbetyg).

Kontor 85

1976 fanns datacentraler med stordatorer, som regel IBM, med ett hålkortsbaserat system. Jag var ju ansvarig för tillkomsten av VOLVO-DATA / VOLVO IT med ny datorbyggnad och helt ny datorutrustning 1969 – 1971 och hade därför god kunskap härom ( Se Menyn Volvo-Data/ Volvo IT )

Kontorens sekretariat var utrustade med ordbehandlingsmaskiner med minneskapacitet men utan möjlighet till kommunikation sinsemellan.

Telefax började utvecklas med kommunikationsmöjligheter över gränserna.

Telefonväxlarna var fortfarande mekaniska och som regel av Ericsson fabrikat.

Jag gjorde redan 1977 en DVD om den framtida utvecklingen av nutidens PC, ”KONTOR 85”, som stämmer förvånansvärt bra med vad som sen blev prototypen för PC. KONTOR-85 fick snabb spridning i många storföretag. För mer information om KONTOR 85 klicka här.

1976 startade jag dessutom på Volvo ett samarbetsprojekt med dåvarande Televerket med Generaldirektör Bertil Bjurel och framför allt tekniske chefen Torsten Larsson och så småningom också  med ERICSSON, ASEA och SKANDIA .

Vi ville aktivt påverka samordningen av stordatorer, elektroniska telefonväxlar, ordbehandlingsmaskiner och telefax. Efter åtskilliga möten kunde underlag för anbudsinfordran med en detaljerad beskrivning av framtidens PC/Datatorer sändes i mars 1978 till världens ledande datortillverkare, främst i Kalifornien, IBM, Xerox, Univac, Philips m.fl.  Det blev ett internationellt mycket uppmärksammat svenskt utvecklingssprojekt.

Vår kravspecifikation omfattade detaljerade beskrivningar beträffande främst:

(Utförlig Dokumentation härom under Menyn FILM)

  • Ergonomi, tämligen okänt hos samtliga tillverkare
  • Tillförlitlighet
  • Framställning av text
  • Förändring av text
  • Lagring /återsökning av text ( lokalt och centralt )
  • Överföring av text

Vi besökte nämnda företag i Kalifornien, numera Silicon Valley och hade ingående diskussioner. IBM ställde sig först frågande till tangentbord på datorer. Efter en omfattande granskning och utredning av de inkomna offerterna tecknades i augusti 1978 kontrakt med Philips och Xerox om leverans av tre system för fältprov, som pågick närmare ett år. Ett system applicerades på ASEA i Västerås. Jag åtog mig för VOLVO att utvärdera Zerox avancerade system med mus och bildskärm. Dessvärre beslöt vår ekonomichef att utvecklingen skulle överföras till Volvos Systemavdelning, som ännu hade föga intresse för den här typen av smådatorer. Vårt pilotprojekt med Xerox föll i graven. Jag kände Losecs framsynte skapare på ASTRA i Möldal, Ivan Östholm, som ansåg att Xeroks uteblivna framgång var en historisk katastrof!

Det är väl ingen överdrift att vi påverkade utvecklingen och tillkomsten av morgondagens PC på ett avgörande sätt. Bill Gates påbörjade 1978 den vidare utvecklingen av Microsoft, som stod färdig 1980.

Telefonväxlarna var som sagt fortfarande mekaniska och som regel av Ericsson fabrikat.

ELEKTRONISK TELEFONVÄXEL. Min första åtgärd, direkt underställd VD Gyllenhammar, med ansvar för bl.a. all kontorsutrustning och telefonväxlar inom Volvo, var att inbjuda TELEVERKETS LEDNING i en avgörande lunch på restaurang Henriksberg i Göteborg, och jag lyckades övertyga tekniske chefen Torsten Larsson att vi tillsammans nu kunde forma framtidens elektroniska telefonväxlar.

Jag hade dessförinnan frågat IBM, eftersom jag hört att de börjat utveckla en mindre elektronisk växel. Jag blev genast inbjuden av IBM´s svenske chef Sten Langenius till deras laboratorium i La Gaude på Franska Rivieran, ett unikt centrum med de senast innovationerna. IBM visade upp en prototyp till en liten elektronisk telefonväxel, jag vill minnas att den hette IBM 1800, men den klarade inte ett storföretag.

Jag kunde nu med monopolföretaget Televerkets godkännande kontakta Ericssons VD Björn Svedberg och beställde som första svenska företag, VOLVO, en ELEKTRONISK TELEFONVÄXEL, och förmodligen den första i världen! Det tog givetvis lång tid att utveckla en komplett ny växel och jag vill minnas att den kunde installeras först 1983 på Volvo.

Kom gärna med synpunkter till
olle@skandia-france.com