Olle Danielsson » VOLVO-DATA/VOLVO IT Olle Danielsson

 Volvo-Data/Volvo IT (Information Technology)

Volvos Vice VD Per Ekström skrev följande BETYG då jag lät bygga en komplett ny databyggnad med en ny generation datorer:

”Under Danielssons ledning under åren 1969 – 1971 genomgick Volvo-Data sin mest expansiva period någonsin. Övergången från  andra till tredje generationens datamaskiner (IBM 360 m.fl) genomfördes under dessa år. Således nästan tredubblades Volvo-Datas ADB-utrustning under perioden. Antalet anställda ökade med ca 100 personer till 220.

volvoab-olle1

Jag var 34 år gammal när jag utsågs ansvarig för övergången till den tredje generationens IBM-datorer på Volvo. Det var ett stort steg i datorutveckling, vilket påverkade Volvos produktion och reservdelshantering i hela världen.

volvoab7En komplett ny databyggnad färdigställdes under samma period med Danielsson som initiativtagare, idégivare och projektansvarig. Byggnaden är på 11.370 m2 och har rönt mycket stor uppmärksamhet för sina revolutionerande idéer och framsynta utförande. Datahuset betraktas allmänt som en byggnad långt före sin tid.

Olle Danielsson har gjort en utomordentligt snabb karriär inom Volvo och är ytterst resultatmedveten och ansvarskännande. Han har inför Volvo-Datas styrelse, där undertecknad är ordförande, gjort idérika och framsynta presentationer, som genomgående fått styrelsens godkännande.” Slut på Betyget från Volvos Vice VD Per Ekström .

Under den här utvecklingsperioden fick vi bygga upp operativsystemen för bilproduktionen, reservdelshanteringen mm själva i samarbete med IBM och endast ett handfull specialister behärskade tekniken att få fungerande system med dataspråken fortran m.fl. Från första början blev jag ansvarig för denna  specialistavdelning inom Volvo-Data och därefter Manager för hela Volvo-Data

Volvo-Data heter idag VOLVO IT, och samma byggnad är enhetens huvudkontor, givetvis med helt nya datorer. Det är idag Sveriges största IT företag med mer än 6.000 anställda över hela världen.

volvoDSC02121

Här den 1971 färdigställda nya och uppmärksammade toppmoderna databyggnaden, som jag initierade som ny chef för Volvo-Data 1969 och som alltjämt fungerar, nu under namnet Volvo IT.

Dagens industri den 7:e januari 2014.

Dagens industri den 7:e januari 2014.

volvo

Volvo IT har i det tysta växt till ett av Sveriges största it-bolag med 6000 anställda över hela värden

Kom gärna med synpunkter till
olle@skandia-france.com